Thông báo về việc đăng ký mua đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường trong việc thực hiện dịch vụ cung cấp đồng phục thể dục dành cho sinh viên năm học 2019 - 2020;

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nội quy quy định của Nhà trường, quy định về đồng phục thể dục, trang phục thực hành thí nghiệm cho sinh viên toàn trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các lớp về việc cung cấp đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm dành cho sinh viên, cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên khóa cũ: cá nhân có nhu cầu mua đồng phục liên hệ và đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên.

2. Đối với sinh viên khóa mới (DH20, CD44): đại diện Ban Cán sự lớp lập danh sách sinh viên đăng ký mua đồng phục thể dục, trang phục thực hành thí nghiệm (áo blouse) theo size mẫu P.CTSV cung cấp và thu tiền. Ban cán sự lớp nộp danh sách sinh viên đăng ký mua trang phục và đóng tiền tại Phòng Công tác Sinh viên - SV03 (gặp trực tiếp đ/c Trần Thiện – Điện thoại: 0919.044.442)

3. Giá trang phục:

- Đồng phục thể dục: 150.000 đồng/ 1 bộ.

- Trang phục thực hành thí nghiệm (áo blouse): 90.000 đồng/ 1 áo.

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến ban cán sự các lớp biết và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.