Thông báo về việc làm thẻ phà năm cho sinh viên năm học 2019-2020

- Bước 1: SV có nhu cầu làm thẻ phà năm đăng ký thông tin với BT-LT của lớp.

- Bước 2: BT-LT các lớp lập danh sách SV có nhu cầu làm thẻ phà theo mẫu bên dưới => Gửi cho GVCN/CVHT ký xác nhận => Gửi Phòng CTSV SV3 ký xác nhận (sau một ngày nhận lại danh sách đã có xác nhận của nhà trường).

- Bước 3: BT-LT nộp hồ sơ làm thẻ qua phà tại Phòng Tài vụ - Công Ty TNHH MTV Phà An Giang (địa chỉ: Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang). Hồ sơ làm thẻ bao gồm:

  • Danh sách đăng ký làm thẻ qua phà năm đã có xác nhận của nhà trường.
  • Hình 2x3 (01 hình/SV, phía sau có ghi rõ họ tên).
  • Giấy báo nhập học (đối với tân sinh viên).
  • Thẻ sinh viên (đối với sinh viên các khóa cũ).
  • Phí làm thẻ: 100.000 đồng/sinh viên.

Lưu ý:  Chỉ nhận đăng ký làm thẻ trong khoảng thời gian từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 31/10/2019, ngoài thời gian trên sẽ công ty phà sẽ không giải quyết.