Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học kỹ thuật năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2019 – 2020 của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh An Giang. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Khoa NN-TNTN, KT-CN-MT, Công nghệ Thông tin, nội dung học bổng cụ thể như sau:

        1. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên năm thứ I, II, III hình thức giáo dục chính quy, quê ở tỉnh An Giang đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng thuộc ngành Y, Dược, Thủy sản, Môi trường và các ngành Khoa học kỹ thuật khu vực phía Nam.

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập.

- Kết quả học tập năm học 2018 - 2019 phải từ loại Khá trở lên (7,0 điểm) hoặc điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng cao.

- Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào của tổ chức, cá nhân.

        2. Hồ sơ xét chọn:

         Mỗi hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin cấp học bổng (trong đơn trình bày cụ thể hoàn cảnh gia đình), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo mẫu).
  • Bảng điểm kết quả học tập năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên năm thứ II, III.
  • Bản photo Giấy báo nhập học đối với sinh viên năm thứ I.
  • Bản sao có công chứng sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn do chính quyền địa phương ký xác nhận.

         Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 27/9/2019.

         Lưu ý: đối với sinh viên đã được nhận học bổng từ năm học trước, nộp kết quả học tập năm học 2018-2019 về P.CTSV, trước ngày 27/9/2019.

        Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các Khoa để triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Thông báo này./.