Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng "SCIC - nâng bước tài năng trẻ" năm học 2019 - 2020

1. TIÊU CHUẨN:
- Sinh viên năm 4 (năm học 2019 - 2020) các ngành của Khoa KT-QTKD;
- Sinh viên có kết quả trung bình chung học tập các năm từ 8.0 trở lên, tích cực tham gia các hoạt động chung của trường, cộng đồng và xã hội, trình độ tiếng Anh tốt.
2. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: 13.000.000 đ/suất.
3. HỒ SƠ:
Mỗi bộ hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin học bổng (theo mẫu) 
https://drive.google.com/file/d/1zNGD6AYZ19RBEoDvs94FegJtqhnQ5OKQ/view?fbclid=IwAR1qnG3Ex1b5id2AEZsy-f4niEgdZm0cm-0J14CYPUT5rhCAWUKda6JTLDQ
- Bảng điểm học tập của 3 năm đầu có xác nhận của nhà trường;
- Kết quả nghiên cứu khoa học và các chứng chỉ khác (nếu có).
4. QUY TRÌNH XÉT CHỌN:
- Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 15/8/2019.
- Phỏng vấn tại trường (sẽ Thông báo cụ thể thời gian và địa điểm phỏng vấn đến các sinh viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí).
- Thông báo trúng tuyển.
- Trao học bổng.