Minh chứng đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019 (cập nhật 16_5)

AttachmentSize
File Tieu chi I.rar1.49 MB
File Tieu chi II.rar255.17 KB
File Tieu chi IV.rar1.43 MB
File Tieu chi V.rar551.59 KB
File Bo sung 14.5.rar1.22 MB
File Tiêu chí III.rar2.16 MB
File Bo sung 16.5.rar752.91 KB