Thông báo về việc nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ số 2362/QĐ-ĐHAG ngày 06/12/2018 của Trường Đại học An Giang về việc khen thưởng cuối năm đối với sinh viên đang theo học tại Trường. Nay, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

- Sinh viên đang theo học đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy tại trường.

2. Tiêu chuẩn

- Đạt danh hiệu HSSV Giỏi (sinh viên có kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện xếp loại Tốt cả năm).

- Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc (sinh viên có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc và điểm rèn luyện xếp loại Xuất sắc cả năm).

Lưu ý: Sinh viên có điểm thi kết thúc học phần và điểm đánh giá bộ phận dưới 5,5 ở lần thi thứ nhất trong năm học (kể cả Học phần điều kiện gồm: Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) hoặc bị kỷ luật từ khiển trách trở lên không thuộc đối tượng khen thưởng.

3. Hồ sơ, gồm

- Bảng tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu).

- Bảng điểm kết quả học tập năm học 2018 - 2019.

4. Thời gian nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa

- Sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (Khóa DH16 và CD41): Từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019.

- Sinh viên đang theo học tại trường (các khóa còn lại): Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 12/7/2019.

5. Thời gian các Khoa tổng hợp danh sách và nộp hồ sơ về P. CTSV

- Đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (Khóa DH16 và CD41): hạn chót là ngày 05/6/2019.

- Đối với sinh viên đang theo học tại trường (các khóa còn lại): hạn chót là ngày 16/7/2019.

- Nộp hồ sơ P. CTSV, SV2: Liên hệ ThS. Huỳnh Công Luận, ĐT: 0918.584.929, mail: hcluan@agu.edu.vn

- Nhà trường không giải quyết những trường hợp sinh viên nộp hồ sơ không đúng thời gian qui định.

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa triển khai đúng tinh thần thông báo này đến toàn thể sinh viên của Khoa./.

AttachmentSize
Microsoft Office document icon MAU HO SO KHEN THUONG.doc32 KB