Lịch tập huấn phần mềm đánh giá điểm rèn luyện

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!