Thông báo về việc tham dự hội nghị khoa học sinh viên “Nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời đại 4.0 – khối các trường TDTT lần XI – 2019”

Căn cứ Thông báo số 09/TB- ĐHSP TDTT ngày 25/1/2019 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao về việc mời tham dự hội nghị khoa học sinh viên “Nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời đại 4.0 – khối các trường TDTT lần XI – 2019”;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tham dự Hội nghị khoa học, nội dung cụ thể như sau:

          1. Đối tượng tham gia:

          Sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất của Trường.

          2. Nội dung báo cáo khoa học tại Hội nghị:

          Nội dung các báo cáo tập trung vào các vấn đề sau: giáo dục thể chất, xã hội hóa TDTT, huấn luyện thể thao, sinh lý, sinh hóa, sinh cơ và y học TDTT, dinh dưỡng và hồi phục thể thao, thể thao giải trí và sức khỏe cộng đồng, quản lý hoạt động TDTT, kinh tế thể thao, marketting trong hoạt động TDTT. Các công trình, những sáng kiến kinh nghiệm, các phương pháp phục vụ tốt.

          3. Hình thức gửi bài tham dự Hội nghị:

          - Không giới hạn số lượng bài đăng ký tham dự hội nghị, tuy nhiên, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 báo cáo chính thức tại hội nghị và 02 báo cáo bằng poster. Các báo cáo khoa học sẽ được lựa chọn đăng trên hội nghị khoa học sinh viên “Nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời đại 4.0 – khối các trường TDTT lần XI – 2019”.

          - Báo cáo đánh máy vi tính không quá 6 trang khổ A4, bao gồm cả tài liệu tham khảo, bảng biểu, hình ảnh minh họa. Định dạng khổ A4, căn lề trái 3.0 cm, phải 1.5 cm, trên 2.5 cm, dưới 2.0 cm. Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1.5 line. Báo cáo gồm các phần: đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận, kết luận, tài liệu tham khảo.

          - Báo cáo chính thức được trình chiếu trên Powerpoint được trình bày trong 15 phút.

          - Báo cáo bằng Poster các đơn vị tự chuẩn bị báo cáo, BTC sẽ chuẩn bị khung để trưng bày tại hội nghị, kích cỡ 90cm x 120cm (rộng x cao). Tiêu đề bôi đậm, font chữ Times New Roman, kích cỡ 100pt, cỡ chữ viết ít nhất 32pt, Poster phải có hình ảnh. Tác giả chịu kinh phí làm Poster cũng như tự mang tới hội nghị.

          - Các báo cáo và file trình chiếu Powerpoint gửi về BTC theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm TDTT Hồ Chí Minh (Số 639 Nguyễn Trãi, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh), đ/c Vũ Công Trường (email: truongcv@upes.edu.vn; điện thoại: 0937.651.413).

          4. Thời gian nộp bài và tham dự hội nghị:

- Thời gian nộp bài: trước ngày 01/04/2019.

- Thời gian tham dự hội nghị: ngày 17/05/2019 tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hồ Chí Minh (Số 639 Nguyễn Trãi, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh).