Thông báo về việc nộp hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập HKII, năm học 2018 – 2019

1.ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP:
- Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
- Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
2. MỨC HỖ TRỢ:
- Mức hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; 
- Mức hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng 80% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên. Sinh viên còn được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1 triệu đồng/người/năm học.
3. HỒ SƠ GỒM:
- Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu)
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao có công chứng. sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019;
- Bản sao có công chứng Giấy giám định y khoa (đối với sinh viên khuyết tật)
4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 03/2019.
- Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (SV3) 
(P.CTSV)