Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí HKII, năm học 2018 - 2019

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ:
1. Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, cụ thể:
- Sinh viên là con của người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt 
động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945.
- SV là con của Anh hùng LLVTND; con của Anh hùng LĐ trong thời kỳ kháng 
chiến.
- SV là con của liệt sỹ.
- SV là con thương binh.
- SV là con bệnh binh.
- SV là con của người được hưởng chính sách như thương binh.
- SV là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Hồ sơ gồm: 
* Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);
* Bản sao giấy khai sinh;
* Bản sao có công chứng thẻ thương binh hoặc bệnh binh do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp.
2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ gồm: 
* Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);
* Biên bản giám định y khoa hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật;
* Bản sao có công chứng sổ hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo 2019 do UBND cấp xã cấp.
3. Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội, cụ thể:
- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
- Mồ côi cả cha và mẹ;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;
- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Hồ sơ gồm:
* Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);
* Giấy chứng tử ba, mẹ và Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng;
* Bản sao Giấy khai sinh;
4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ gồm: 
* Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);
* Bản sao giấy khai sinh;
* Bản sao có công chứng sổ hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo 2019 do UBND cấp xã cấp.
5. Sinh viên hệ cử tuyển 
Sinh viên không phải làm hồ sơ.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ
1. Sinh viên được giảm 70% học phí 
Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Hồ sơ gồm:
* Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);
* Bản sao giấy khai sinh;
* Bản sao có công chứng hộ khẩu thường trú.
Lưu ý: Các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ là:
* An Giang: các huyện An Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Tịnh Biên, thị xã Tân Châu.
* Kiên Giang: toàn bộ các huyện, các đảo, hải đảo thuộc tỉnh và thị xã Hà Tiên.
* Đồng Tháp: các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười và thị xã Hồng Ngự.
* Sóc Trăng: toàn bộ các huyện và thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm.

2. Sinh viên được giảm 50% học phí 
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Hồ sơ gồm: 
* Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);
* Bản sao giấy khai sinh;
* Bản sao có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
1. Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên SV03 (gặp cô Dương)
2. Thời gian: đến ngày 10/3/2019
IV. GHI CHÚ
- Sinh viên thuộc đối tượng 1, 3 phần I và phần II đã nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí rồi, thì sinh viên không cần phải nộp hồ sơ miễn, giảm học phí cho các học kỳ kế tiếp, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện chế độ cho sinh viên;
- Sinh viên thuộc đối tượng 2, 4 phần I nộp hồ sơ miễn, giảm học phí (kèm theo bản sao sổ hộ (cận) nghèo 2019 có công chứng).
(P.CTSV)