Thông báo về việc đăng ký lớp bồi dưỡng Biên đạo múa phong trào năm 2019

Căn cứ thông báo số 45/TB-TTVH, ngày 11/02/2019 của Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang về việc tổ chức lớp bồi dưỡng Biên đạo múa phong trào năm 2019. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên trong toàn trường đăng ký tham gia, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức 7 ngày: Từ 25/02 – 03/03/2019 (Ngày học 2 buổi: sáng và chiều, có thể thêm buổi tối cho các phần thực hành).

            - Địa điểm học: Hội trường 180, Khu Ký túc xá, Trường Đại học An Giang.

2. Giáo viên hướng dẫn và nội dung chương trình

2.1. Giáo viên hướng dẫn

- Mời các biên đạo múa đến từ Tp. HCM.

- Chịu trách nhiệm chính do đạo diễn, biên đạo múa Lê Việt – Giám đốc Công ty TNHH biểu diễn Nghệ thuật Phương Việt hướng dẫn lớp học.

2.2. Nội dung chương trình

- Cung cấp chất liệu múa: dân gian, dân tộc và đương đại.

- Hướng dẫn phương pháp biên đạo múa: dân gian, dân tộc và đương đại.

- Học viên thực hành biên đạo tác phẩm múa.

- Báo cáo lớp tập huấn.

3. Hình thức đăng ký:

- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/2/2019.

- Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (SV3), Khu hiệu bộ.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: đ/c Huỳnh Công Luận, ĐT: 0918.584.929./.