Thông báo về việc quyên góp sách, giáo trình năm học 2018-2019

Với mong muốn hỗ trợ phần nào khó khăn cho sinh viên, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia giữa các sinh viên, thông qua đó xây dựng tính nhân văn và kết nối các thế hệ sinh viên của Trường Đại học An Giang. Nay, Phòng Công tác Sinh viên tổ chức hoạt động “Quyên góp sách, giáo trình cho sinh viên”, cụ thể như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Sinh viên đang học tập tại Trường và cựu sinh viên.
2. NỘI DUNG THỰC HIỆN: các loại sách, giáo trình được sử dụng để học tập và nghiên cứu trong các học phần được giảng dạy tại Trường.
Lưu ý: Giáo trình đã qua sử dụng nhưng không bị thiếu/mất trang hoặc quá nhàu nát.
3. HÌNH THỨC THỰC HIỆN: Sinh viên quyên góp sách, giáo trình trực tiếp tại phòng Công 
tác Sinh viên (SV03) gặp cô Tuyết Nhung (0989.686.960) hoặc Thùy Dương (0981.699. 476).
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 
Đợt 1: từ ngày 03/01/2019 đến ngày 26/01/2019
Đợt 2: từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/6/2019
Đợt 3: từ ngày 29/7/2019 đến ngày 15/8/2019
5. QUYỀN LỢI:
- Đợt 1: được cộng 3 điểm mục IV.3 vào HKI, năm học 2018-2019. 
- Đợt 2: được cộng 03 điểm mục IV.3 vào HKII, năm học 2018-2019.
- Đợt 3: được cộng 03 điểm mục IV.3 vào HKI, năm học 2019-2020.
- Được tham gia vào một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, được sẻ chia giữa các thế hệ sinh viên của Trường.
Thân chào các bạn!