Thông báo về việc đăng ký lớp tập huấn Ngâm thơ năm 2018

Nhằm tạo điều kiện giao lưu, học hỏi về nghệ thuật diễn ngâm; góp phần hướng dẫn, nâng cao cho các cá nhân có khả năng diễn ngâm thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố, chuẩn bị để tham gia “Đêm Nguyên Tiêu” năm 2019;

Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức lớp tập huấn Ngâm thơ năm 2018. Phòng Công tác Sịnh viên thông báo đến sinh viên trong toàn trường đăng ký tham gia, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung: Hướng dẫn về kỹ thuật diễn ngâm, trau chuốt cách phát âm, nhả chữ phù hợp với loại hình nghệ thuật ngâm thơ.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian học 1 ngày: Ngày 23/12/2018 (Chủ nhật).

+ Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30’ – 11h00’

+ Buổi chiều bắt đầu lúc 14h30’ – 17h00’

            - Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang.

3. Địa điểm đăng ký:

Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/12/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên (SV3), Trường Đại học An Giang (liên hệ ThS. Huỳnh Công Luận – ĐT: 0918.584.929).

4. Giáo viên hướng dẫn: Nghệ sĩ Lý Bạch Huệ.

Sinh viên có đam mê, nhu cầu và yêu thích loại hình nghệ thuật này, hãy đăng ký tham gia lớp tập huấn./.