Thể lệ Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm 2018

Căn cứ kế hoạch 339/KH-ĐHAG, ngày 21 tháng 3 năm 2018 về việc  Tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm 2018, Trường ban hành thể lệ Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

   - Sinh viên, học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang.

  - Sinh viên Khoa Ngoại ngữ bắt buộc mỗi lớp có 1 – 2 đội dư thi    

  - Khuyến khích sinh viên khối không chuyên tiếng Anh mỗi Khoa có ít nhất 1 đội dự thi.    

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dựa trên chủ đề “Phát triển cộng đồng” (Community development) (xem thể lệ cuộc thi đính kèm).

2. Hình thức thi

- Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh được tổ chức thành 2 vòng thi: Sơ khảo và Chung kết.    

- Sinh viên dự thi theo đội tự thành lập, mỗi đội gồm 2 - 3 thành viên.

2.1. Vòng Sơ khảo:

Mỗi đội dự thi thực hiện 1 đoạn video clip 3- 4 phút về chủ đề “Phát triển cộng đồng” (Community development) dưới hình thức thuyết trình, tranh luận, thảo luận, sắm vai, hoạt cảnh, phim ngắn hoặc kịch ngắn…  

2.2. Vòng Chung kết:

Vòng Chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh gồm 3 phần thi.

- Phần I – Giới thiệu:  Mỗi đội giới thiệu về đội và các thành viên của đội thông qua bài thuyết trình, sắm vai, hoạt cảnh hoặc kịch ngắn… có sử dụng phương tiện hỗ trợ như video clips, powerpoint slides, tranh ảnh, nhạc nền, hình nền trong thời gian 02  phút.        

- Phần II – Trả lời câu hỏi: Trong phần thi này, Ban Tổ chức cắt 1 đoạn  video clip từ phần dự thi của mỗi đội ở vòng Sơ khảo với thời lượng 1-2 phút cho Ban Giám khảo và đội thi xem lại và Ban Giám khảo đặt một số câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn video clip cho đội. Các đội có 01 phút để thảo luận với thành viên đội mình trước khi trả lời các câu hỏi và trình bày phần trả lời của đội trong thời gian 02 phút.            

- Phần III – Giải quyết vấn đề: Ban Giám khảo đưa ra 1 tình huống hoặc 1 đoạn video clip liên quan đến chủ đề của cuộc thi. Sau khi nhận tình huống hoặc xem đoạn video clip xong, đội dự thi chuẩn bị phần giải quyết vấn đề của đội mình trong 01 phút và trình bày các giải pháp liên quan đến vấn đề trong tình huống hoặc video clip trong thời gian 03 phút. Sau phần trình bày của đội, Ban Giám khảo sẽ đặt một số câu hỏi liên quan đến nội dung vừa trình bày. Đội dự thi có 01 phút để thảo luận mỗi câu trả lời với các thành viên trong đội trước khi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.        

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  TỔ CHỨC VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Thời gian và địa điểm: 

- Vòng Sơ khảo: Các đội gởi 1 video clip dự thi về cho Ban Tổ chức từ  ngày 21 tháng 03 năm 2018 đến hết ngày 16 tháng 04 năm 2018

- Ban Tổ chức công bố kết quả các đội được vào vòng Chung kết vào ngày 20 tháng 04 năm 2018.

- Vòng Chung kết: Diễn ra vào lúc 7 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường 300B, khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

2. Hình thức đăng ký dự thi:

- Đội dự thi gửi danh sách đăng ký dự thi và video clips dự thi vòng Sơ khảo cho Ban tổ chức  qua E-mail: nnhoa@agu.edu.vn

- Đội dự thi có thể liên hệ về thể lệ Cuộc thi và các thông tin khác của Cuộc thi với thầy Ngô Ngọc Hòa, điện thoại: 0918 808 625, email: nnhoa@agu.edu.vn

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng và giấy khen cho các đội dự thi cụ thể như sau:

1. Sinh viên chuyên Anh Khoa Ngoại ngữ

 - 01 giải I, 02 giải II, 02 giải III

2. Sinh viên không chuyên Anh các Khoa

- 01 giải I, 02 giải II, 02 giải III

3. Học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

  - 01 giải I, 02 giải II, 02 giải III

Trên đây là thể lệ Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm 2018, kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng theo tinh thần thông thể lệ này./.