Thông báo về việc xét chọn học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm học 2017-2018

Căn cứ Thông báo của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang về việc xét chọn học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm học 2017-2018, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tài trợ thông qua Đài Phát thanh Tuyền hình An Giang cho Trường 10 suất học bổng xét trao cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trong tỉnh An Giang.

Nay Nhà trường yêu cầu các Khoa và Trường PT Thực hành Sư phạm xét chọn học sinh, sinh viên nhận học bổng trên, cụ thể như sau:

  1. Về chỉ tiêu:

ĐƠN VỊ

SỐ SUẤT

Khoa Nông nghiệp – TNTN

02

Khoa Kinh tế - QTKD

02

Khoa Sư phạm

02

Khoa KT-CN-MT

01

Khoa Công nghệ Thông tin

01

Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật

01

Khoa Luật và Khoa học Chính trị

01

Khoa Ngoại Ngữ

01

Trường PT Thực hành Sư phạm

02

TỔNG CỘNG

13

       2. Về tiêu chuẩn:

             - Học sinh lớp 10, 11, 12 và sinh viên đại học năm thứ I, II, III đang theo học hình thức giáo dục chính quy, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang.- Học sinh, sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ loại Khá trở lên.

            - Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập. Ưu tiên cho những HSSV thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

           - Thể hiện tinh thần trách nhiệm với gia đình và xã hội, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, Hội, có cống hiến nhất định cho Lớp, Khoa, Trường.

           - Chưa từng nhận học bổng tài trợ trong năm học 2017-2018. 

       3. Hồ sơ xét chọn:

             - Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu) do chính học sinh, sinh viên viết tay (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nam/nữ, dân tộc, trường, lớp, địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc, thành tích học tập, hoàn cảnh gia đình thật cụ thể: số người, nghề nghiệp cha, mẹ, những khó khăn hiện tại, bệnh tật hoặc tai nạn…).

             - Đơn xác nhận gia đình khó khăn của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (đơn xác nhận mới nhất); Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo còn thời hạn (nếu có).

             - Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức (có xác nhận của Trường).

             - Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (theo mẫu).

             - 02 ảnh 3x4 (ảnh mới nhất, ghi rõ họ tên, trường, lớp sau ảnh).

             - Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa, Hội đồng trường PT Thực hành Sư phạm.

Các Khoa và Trường PT Thực hành Sư phạm sẽ họp xét chọn và gởi hồ sơ về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương) chậm nhất là sáng ngày 27/02/2018. Nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp để chọn lại 10 suất học bổng.