Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CJ Vina Food

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CJ Vina Food, nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng và thời gian:

- Số lượng: 150 – 250 nhân viên.

- Thời gian: từ 07/02/2018 đến 07/3/2018

2. Địa điểm làm việc: các trang trại tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương.

3. Chế độ:

- Được cấp phát bảo hộ lao động.

- Ngày làm 08 tiếng theo giờ hành chính (tăng ca được tính riêng).

- Công ty bao ăn ở và điện nước.

- Hỗ trợ xe đi lại.

- Tiền công 100.000đ/ngày thường, 200.000đ/các ngày 30/12; 1/1; 2/1; 3/1 Âm lịch.

- Công ty tổ chức đón Giao thừa theo truyền thống

- Ưu tiên sinh viên ngành chăn nuôi thú y.

- Lao động phải làm tối thiểu 03 tuần.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Sinh viên nộp hồ sơ tại Công ty CJ Vina Food:

+ Địa chỉ: Lô H1, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

+ Email: tongcuong.hr@cjvina.com; hiep.hr@cjvina.com.

+ Điện thoại: 0898774388 gặp anh Cương hoặc 0934117267 gặp anh Hiệp. 

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/1/2018.