Phó trưởng phòng: Đặng Thế Lực

  • Học vị: Thạc sĩ
  • Kiêm nhiệm: Bí thư Đoàn trường
  • Email: dtluc@agu.edu.vn
  • Di động: 0981.918.191
  • Văn phòng: 02966.256565 ext 1315

* Giúp Trưởng phòng quản lý và điều hành các mảng công tác:

- Công tác giáo dục đạo đức, trong lối sống sinh viên, đoàn viên; phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với sinh viên; các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; phong trào nghiên cứu khoa học của Đoàn viên, sinh viên.

- Các hoạt động Tiếp sức Mùa thi, Mùa hè tình nguyện, Tháng Thanh niên, các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quang trong khuôn viên trường, hoạt động Đội cờ đỏ, phong trào Hiến máu nhân đạo.

- Xây dựng các kế hoạch tổng thể hàng năm về các hoạt động của Đoàn – Hội; theo dõi thông tin trên trang web của Đoàn + Hội; cở sở dữ liệu của sinh viên là Đoàn viên, Đảng viên.

- Công tác phát triển Đảng trong sinh viên; các CLB, đội, nhóm, Hội đồng hương…; hỗ trợ các hoạt động của trường như Lễ Tốt nghiệp, Lễ khai giảng, 20/11.

- Phụ trách xử lý kỷ luật, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm liên quan đến sinh viên, học viên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đảng ủy – BGH và công việc được giao từ Trưởng phòng CTSV.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những hoạt động trên.