Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Fuji

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2017- 2018, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (4.000.000 đ/suất) xét trao cho sinh viên khoa Nông nghiệp-TNTN. Nay, nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN xét bổ sung 14 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

            1. Tiêu chuẩn:

  • Sinh viên năm thứ hai trở đi: có kết quả học tập, rèn luyện năm học 2016–2017

đạt loại Khá trở lên.

  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên cho sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha

lẫn mẹ, hộ nghèo, cận nghèo.

  • Thể hiện tinh thần trách nhiệm với gia đình và xã hội, nhiệt tình tham gia công

tác Đoàn, Hội, có cống hiến nhất định cho lớp, Khoa, Trường.

  • Chưa từng nhận học bổng nào trong năm học 2017-2018.

            2. Hồ sơ xét chọn:

  • Đơn xin cấp học bổng trình bày rõ hoàn cảnh gia đình (theo mẫu).
  • Bảng điểm năm học 2016-2017.
  • Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận gia đình khó khăn có

xác nhận của địa phương trong năm 2017.

  • Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (theo mẫu).
  • Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.

 Hồ sơ gửi về Phòng Công tác Sinh viên (SV03) chậm nhất là sáng ngày 06/9/2017.