Thông báo về việc xét học bổng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 83/HKH-VP, ngày 9/6/2017 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc cấp 10 suất học bổng (4.000.000 đ/suất)  cho sinh viên của Trường do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ, năm học 2017- 2018. Nay, nhà trường thông báo đến sinh viên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện được xét nhận học bổng:

- Là sinh viên khóa 16 (niên khóa 2015-2019) và đạt loại Khá năm học 2016-2017, hạnh kiểm Tốt;

- Có hoàn cảnh khó khăn và luôn phấn đấu trong học tập;

- Chưa được nhận học bổng của các đơn vị tài trợ khác.

2. Hồ sơ xét cấp học bổng:

Mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu).

- Tờ khai sơ yếu lý lịch của học sinh, sinh viên đề nghị cấp học bổng (theo mẫu).

- Bảng điểm năm học 2016-2017 (có xác nhận của trường).

- Bản sao sổ hộ nghèo; cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương trong năm 2017.

     Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương) chậm nhất là sáng ngày 20/7/2017.