Thông báo về việc xét học bổng Lê Sở Memorial Scholarship of Excellence năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo của tổ chức Sunflower Mission về học bổng Lê Sở Memorial Scholarship of Excellence (LSMSE) là học bổng dành sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam. Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

  1. Tiêu chuẩn:

            -  Sinh viên khóa 17 và học sinh vừa đậu đại học thuộc các ngành Sư phạm, Kinh tế, Y học, Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật, trong đó:

          + Sinh viên khóa 17 đạt loại Giỏi năm học 2016-2017.

          + Học sinh vừa đậu vào trường, đạt điểm xét tuyển đại học từ 24 điểm trở lên cho 3 môn thi (không tính điểm ưu tiên, điểm cho từng môn tối thiểu >=7 điểm);

            -  Hoàn cảnh gia đình: sinh viên phải thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có xác nhận hộ nghèo). Gia đình không có khả năng lo cho con em học đại học.

           2. Giá trị học bổng:

           Mỗi suất học bổng trị giá 1.000 USD/học kỳ và được nhận liên tục cho đến khi ra trường nếu sinh viên đáp ứng điều kiện của Sunflower Mission.

           3. Hồ sơ xét chọn:

           Mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin học bổng (theo mẫu). Trong đơn xin học bổng (Phần 6: Giới thiệu về bản

thân), các em viết bài luận bằng tiếng Anh khoảng 500 từ.

  • Bảng điểm năm học 2016-2017, có xác nhận của Trường (SV năm nhất).
  • Bản sao công chứng Giấy báo nhập học (HS vừa đậu đại học).
  • Bản sao công chứng sổ hộ nghèo (hoặc giấy xác nhận hộ nghèo).
  • Bản sao thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa (nếu có).
  • Thư giới thiệu của trường đại học đối với sinh viên hoặc trường cấp 3 đối với học

sinh.

                     Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 28/8/2017.