Thông báo về việc xét học bổng Sacombank năm 2017

Căn cứ Thông báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) về việc cấp phát học bổng “Sacombank–Ươm mầm cho những ước mơ” 2017, Ban Giám hiệu  yêu cầu Trưởng khoa Kinh tế-QTKD xét 05 suất học bổng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện được xét nhận học bổng:

- Là sinh viên năm 3 các ngành của Khoa Kinh tế - QTKD (niên khóa 2015-2019);

- Sinh viên hình thức giáo dục chính quy đang học tại Trường có điểm trung bình tích lũy đạt từ 7.5 trở lên (thang điểm 10) hoặc 3.0 trở lên (thang điểm 4);

- Có hoàn cảnh khó khăn và luôn phấn đấu trong học tập;

- Chưa được nhận học bổng của các đơn vị tài trợ khác.

2. Hồ sơ xét cấp học bổng:

Mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký nhận học bổng (theo mẫu).

- Viết bài luận 700 từ với chủ đề “Ước mơ của tôi” (theo mẫu).

- Bảng điểm các năm học trước (có xác nhận của trường).

- Bản sao sổ hộ nghèo; cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương trong năm 2017.

- Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.

Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương) chậm nhất là sáng ngày 17/7/2017.