Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối năm học 2016 - 2017

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!