Thông báo về việc xét học bổng Lương Văn Can năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can về học bổng Lương Văn Can. Nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam, nhà trường thông báo học bổng Lương Văn Can đến học sinh, sinh viên các Khoa và Trường THPT Thực hành Sư phạm, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

1.1 Đối tượng 1:

- Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch), đang theo học tại các trường đại học.

Sinh viên hình thức giáo dục chính quy đang học tại Trường có điểm trung bình tích lũy đạt từ 8.5 trở lên, điểm trung bình tiếng Anh học kỳ gần nhất đạt từ 8.0 trở lên.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện trong   nước và quốc tế.

- Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng để hiện thực hóa ước mơ.

- Ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu, vùng xa,...)

1.2 Đối tượng 2:

 - Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch), đang là học sinh lớp 12 tại các trường THPT ở Việt Nam vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Kết quả lớp 12 đạt loại Giỏi (điểm trung bình từ 9.0 trở lên), hạnh kiểm Tốt.

-  Trúng tuyển vào một trường đại học tại Việt Nam (bất kỳ chuyên ngành nào).

-  Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện trong   nước và quốc tế.

-  Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng để hiện thực hóa ước mơ.

-  Ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu, vùng xa,...)

- Học sinh nộp trước các giấy tờ như yêu cầu ở mục hồ sơ đăng ký bên dưới, sau đó bổ sung kết quả xét tuyển đại học 2017 khi có thông báo xác nhận trúng tuyển từ trường đại học mà học sinh đăng ký.

Lưu ý: Đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, khuyết tật hoặc thuộc dân tộc thiểu số, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về học lực như thông báo ở trên, vẫn có thể nộp hồ sơ để Hội đồng xét tuyển xem xét.

2. Mô tả học bổng:

Học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí (được tính tùy theo từng trường đại

học mà học sinh, sinh viên theo học), chi phí nâng cao năng lực tiếng Anh và sinh hoạt phí (mức phí cố định hàng tháng) cho đến khi học sinh, sinh viên học hết đại học.

Học bổng được xét từng học kỳ. Nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng, học sinh, sinh viên không đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can trong quá trình học (về học lực, hạnh kiểm, sự phát triển bản thân) sẽ không tiếp tục được nhận học bổng. Trong quá trình nhận học bổng, học sinh, sinh viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ cho Ban thư ký tuyển sinh và Hội đồng quản lý Quỹ.

Quá trình xét duyệt học bổng gồm 02 vòng: vòng sơ tuyển (vòng 1), vòng phỏng vấn và kiểm tra tiếng Anh (vòng 2). Các ứng viên vượt qua vòng 2 sẽ được nhận học bổng.

3. Hồ sơ xét chọn:

3.1 Đối tượng 1:

Gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu).

- Bảng điểm Đại học (đến kỳ gần nhất) có chứng nhận của Ban giám hiệu nhà trường.     
- 01 thư trình bày nguyện vọng (không quá 02 trang giấy A4 đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tiếng Việt có dấu). Trong thư này, sinh viên cần thể hiện mình xứng đáng nhận học bổng. Theo đó, sinh viên cần nêu rõ những điểm sau: năng lực học tập của bản thân, các chương trình giáo dục đại học mà bạn theo đuổi và lý do, mục tiêu nghề nghiệp tương lai, sự tham gia và/hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện), ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống;…   

- Thư giới thiệu từ giáo viên (GVCN, Ban chủ nhiệm khoa, Ban giám hiệu hoặc giáo viên khác biết rõ sinh viên). Thư này cần làm rõ học lực và khả năng học tập của sinh viên (theo mẫu).

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ chức trách địa phương (Tổ trưởng tổ dân phố, ấp, khóm, UBND xã/phường,...), trong đó nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của sinh viên, cho thấy sinh viên cần được hỗ trợ về mặt tài chính để tiếp tục học tập. Giấy xác nhận cần ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc, email (nếu có) của Người giới thiệu để Quỹ có thể liên hệ khi cần thiết.

- Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc của sinh viên (bản sao, không cần công chứng).       

- Giấy xác nhận tham gia hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, tình nguyện,... từ Ban chấp hành Đoàn trường, hoặc Ban chấp hành Đoàn khoa (hoặc đơn vị mà sinh viên tham gia sinh hoạt/cộng tác).

- Chứng chỉ tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) (nếu có) (bản sao, không cần công chứng)

3.2 Đối tượng 2:

Gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu).

- Học bạ THPT (bản sao) có chứng nhận của Ban giám hiệu nhà trường.    
- 01 thư trình bày nguyện vọng (không quá 02 trang giấy A4 đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tiếng Việt có dấu). Trong thư này, học sinh cần thể hiện mình xứng đáng nhận học bổng. Theo đó, học sinh cần nêu rõ những điểm sau: năng lực học tập của bản thân, các chương trình giáo dục Đại học mà bạn theo đuổi và lý do, mục tiêu nghề nghiệp tương lai;, sự tham gia và/hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện), ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống;…   

- Thư giới thiệu từ giáo viên (GVCN, Ban giám hiệu hoặc giáo viên khác biết rõ học sinh). Thư này cần làm rõ học lực và khả năng học tập của học sinh (theo mẫu).

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ chức trách địa phương (Tổ trưởng tổ dân phố, ấp, khóm, UBND xã/phường,...), trong đó nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của học   sinh, cho thấy học sinh cần được hỗ trợ về mặt tài chính để tiếp tục học tập. Giấy xác nhận cần ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc, email (nếu có) của Người giới thiệu để Quỹ có thể liên hệ khi cần thiết.

- Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc của học sinh (bản sao, không cần công chứng).        

- Chứng chỉ tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) (nếu có) (bản sao, không cần công chứng).          

- Bản sao bằng Tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)

- Chứng nhận trúng tuyển đại học (giấy báo hoặc DS thông báo trúng tuyển).

Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 05/7/2017. Phòng Công tác Sinh viên sẽ tập hợp tất cả các hồ sơ học bổng và gởi Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can xem xét.

Nay, nhà trường thông báo đến các Khoa và Trường THPT Thực hành Sư phạm triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Thông báo này./.