Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên bán thời gian

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân viên bán thời gian, nội dung cụ thể như sau:

1. Công việc: Trang trí tiệc cưới.

2. Thời gian làm việc: Từ ngày 25/4 đến ngày 08/5. Làm việc theo ca

- Ca Sáng: 8h – 12h.

- Ca Chiều: 12h – 16h.

- Ca Tối: 16h – 20h.

- Vượt ca: 20h – 12h.

3. Quyền lợi:

- Lương cơ bản: 16.000đ/giờ

- Phí hỗ trợ: xăng, điện thoại khi làm ở ngoài TPLX.

4. Liên hệ: Sinh viên liên hệ anh Thiện – Phòng CTSV (SV02) để đăng ký lịch làm việc bán thời gian.