Quy trình xét cấp học bổng của các đơn vị tài trợ cho HSSV

Mục đích

  • Xét cấp học bổng cho những sinh viên vượt khó vươn lên học tốt
  • Quá trình xét cấp học bổng phải minh bạch, công khai, dân chủ.

Phạm vi:áp dụng trong toàn trường.

Tài liệu tham khảo: Sổ tay Sinh viên

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...