Thông báo về việc đăng ký tham gia Ngày hội Tuyển dụng năm 2017 dành cho sinh viên năm I, II, III

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!