Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Loan

 • Học vị: Thạc sĩ
 • Kiêm nhiệm:
  • Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 3.
  • Phó Bí thư Chi bộ 9.
  • Giảng dạy.
 • Email: nttloan@agu.edu.vn
 • Di động: 0939.895.868
 • Văn phòng: 02966.256565 ext 1312

Chịu trách nhiệm trước BGH về đơn vị và những vấn đề liên quan đến HSSV.

Phụ trách chung và chỉ đạo các công tác của phòng.

Trực tiếp điều hành các mảng công tác:

- Công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng của sinh viên, kinh phí hoạt động của phòng.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật về ANTT trường học, ATGT, Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; công tác quản lý sinh viên ngoại trú.

- Các chế độ chính sách, vay vốn tín dụng đào tạo, học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên.

- Công tác đào tạo sỹ quan dự bị.

- Phụ trách trang web của Phòng, facebook của phòng