Chuyên viên: Phạm Trung Hiếu

  • Học vị: Cử nhân Kinh tế
  • Email: pthieu@agu.edu.vn
  • Điện thoại: 0947.211.966

Phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên toàn trường. Quản lý hồ sơ xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên

Theo dõi và quản lý Phòng Truyền thống của Trường (bố trí, sắp xếp lịch cho SV trực).

Phụ trách tổng hợp hồ sơ dữ liệu SV khóa mới của Khoa Nông nghiệp, Khoa Kinh tế- QTKD, Khoa LLCT.

* Phụ trách chính các công việc:

- Hoạt động: hiến máu nhân đạo.

- Công tác đào tạo sỹ quan dự bị.

- Tổ chức Tết Chol Chnam ThMay.

- Phụ trách công tác truyền thông của phòng.

* Công tác Đoàn – Hội:

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Đoàn, Hội.

 - Phụ trách thực hiện các báo cáo Đoàn – Hội.

- Phụ trách tổng hợp các tiêu chí cộng điểm rèn luyện về các hoạt động tình nguyện của Đoàn – Hội, các Câu lạc bộ, đội, nhóm;

- Phụ trách tổng hợp các bài dự thi của các cuộc thi của Bộ phân Đoàn – Hội.

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khối Mầm non khoa Sư phạm.