Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí HKI năm học 2016 - 2017

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!