Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Fuji

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2016- 2017, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (3.500.000 đ/suất) xét trao cho sinh viên Khoa Nông nghiệp - TNTN. Nay nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp - TNTN xét bổ sung 12 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

1. Về tiêu chuẩn:

- Sinh viên năm thứ hai trở đi: có kết quả học tập đạt loại Khá và rèn luyện loại Khá trở lên trong  năm học 2015–2016.

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên cho những SV thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, cận nghèo.

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm với gia đình và xã hội, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, Hội, có cống hiến nhất định cho lớp, Khoa, Trường.

- Chưa từng nhận học bổng nào trong năm học 2016-2017.

2. Hồ sơ xét chọn:

- Đơn xin cấp học bổng trình bày rõ hoàn cảnh gia đình (theo mẫu).

- Bảng điểm năm học 2015-2016.

- Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương trong năm 2016.

- Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (theo mẫu).

- Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.

Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương) chậm nhất là sáng ngày 15/10/2016.