Thông báo về việc nhận sinh viên thực tập tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Căn cứ Công văn của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nhận sinh viên thực tập, nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí tiếp nhận:

- Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (RA).

- Nhân viên Tư vấn tài chính cá nhân (PFC).

- Nhân viên Dịch vụ khách hàng (CSR).

- Giao dịch viên (Teller).

2. Tiêu chuẩn nhận sinh viên thực tập:

- Là sinh viên năm cuối các chuyên ngành về kinh tế và xếp loại kết quả học tập từ loại Khá trở lên.

- Có đủ hồ sơ thực tập gồm:

+ Mẫu thông tin sinh viên tải từ website: www.acbjobs.com.vn  

+ Bảng điểm học tập kỳ cuối.

+ Giấy giới thiệu của nhà trường.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian:

+ Đợt 1: Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 15/9/2016. Thời gian dự kiến thực tập từ tháng 10/2016 đến hết tháng 02/2016.

+ Đợt 2: Từ ngày 16/9/2016 đến ngày 15/10/2016. Thời gian dự kiến thực tập từ tháng 01/2017 đến hết tháng 05/2017.

- Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp qua email acbhr@acb.com.vn. Mọi thắc mắc sinh viên thực tập vui lòng gửi qua email này để được giải đáp.