Thông báo về việc đăng ký mua đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm (áo blouse) dành cho sinh viên

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường trong việc thực hiện dịch vụ cung cấp đồng phục thể dục dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017;

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nội quy nhà trường, quy định về đồng phục thể dục, trang phục thực hành thí nghiệm cho sinh viên toàn trường. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các lớp về việc cung cấp đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm dành cho sinh viên, cụ thể như sau:

1. Hình thức đăng ký:

- Đối với sinh viên khóa mới (DH17, CD41):

+ Sinh viên đăng ký size đồng phục và đóng tiền cho đại diện Ban Cán sự lớp.

+ Đại diện Ban Cán sự lớp lập danh sách sinh viên đăng ký mua đồng phục thể dục, trang phục thực hành thí nghiệm (áo blouse) theo mẫu đính kèm thông báo và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (SV01), liên hệ chị Phương Quyên (0939.815.852).

- Đối với sinh viên khóa cũ: cá nhân có nhu cầu mua đồng phục thể dục đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (SV01).

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/09/2016 (đợt 1).

3. Đơn giá:

- Đồng phục thể dục: 105.000 đ/1 bộ.

- Trang phục thực hành thí nghiệm: 85.000 đ/1 áo blouse.