Chuyên viên: Trần Công Kha

Phụ trách quản lý và phát hành thẻ sinh viên: thẻ ngân hàng.

Phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của Đội cờ đỏ (tổng hợp sinh viên vi phạm nội quy, quy định của nhà trường theo từng tháng).

* Phụ trách chính các công việc:

- Thực hiện thủ tục thanh toán chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động lái xe an toàn.

- Tổng hợp và thiết kế nội dung Sổ tay sinh viên.

- Phụ trách tổng hợp hồ sơ lý lịch, dữ liệu SV khóa mới của Khoa Sư phạm, Khoa KT-CN-MT, khoa VHNT, khoa Ngoại ngữ.

* Công tác Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch thành lập và trực tiếp quản lý các mô hình câu lạc bộ việc làm, thực tập.

- Phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm bán thời gian, địa điểm thực tập cho sinh viên

Theo dõi công tác giáo dục CTTT, quản lý việc đánh giá ĐRL và khảo sát tình trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa SP (Tự nhiên, Thể dục, Mầm non, Tiểu học).