Thông báo về việc tuyển thành viên tham gia đội cờ đỏ năm học 2016 - 2017

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!