Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học kỹ thuật năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2016 – 2017 của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh An Giang - ủy nhiệm cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang xét; Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Khoa NN-TNTN, KT-CN-MT, nội dung học bổng cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên năm thứ II, III, IV hệ giáo dục chính quy, quê ở tỉnh An Giang đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thuộc ngành Y, Dược, Thủy sản, Môi trường và các ngành Khoa học kỹ thuật khu vực phía Nam.

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập.

- Kết quả học tập năm học 2015 - 2016 phải từ loại Giỏi trở lên (8,0 điểm).

2. Hồ sơ xét chọn:

Mỗi hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin cấp học bổng (trong đơn trình bày cụ thể hoàn cảnh gia đình), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo mẫu).
  • Bảng điểm kết quả học tập năm học 2015 - 2016, có xác nhận của trường đang học.
  • Sổ hộ nghèo/cận nghèo (Bản sao có công chứng trong 6 tháng) hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn do chính quyền địa phương ký xác nhận.

        Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 18/9/2016.

        Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các Khoa để triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Thông báo này./.