Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng do Ông Trần Trung Đức tài trợ Năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng do Ông Trần Trung Đức tài trợ năm học 2016-2017, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm thứ I, II, III, IV đang học tại khoa Nông nghiệp – TNTN (hình thức giáo dục chính quy).

2. Tiêu chuẩn:

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập. Ưu tiên cho những sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, cận nghèo,...

- Chưa được nhận học bổng của các đơn vị tài trợ khác.

- Sinh viên năm thứ II trở đi có kết quả học tập năm học 2015 - 2016 từ 7.0 trở lên.

3. Hồ sơ xét chọn:

 Mỗi hồ sơ gồm có:

- Bảng điểm kết quả học tập năm học 2015 - 2016, có xác nhận của trường đang học (đối với SV năm thứ II trở đi).

- Giấy triệu tập trúng tuyển (đối với SV năm thứ I).

- Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn do chính quyền địa phương ký xác nhận trong năm 2016.

- Sơ yếu lý lịch bản thân không dài quá 2 trang có đầy đủ thông tin liên lạc.

- Thư xin học bổng không dài quá 1 trang (đánh máy), trong đó cần trả lời rõ 2 câu hỏi sau đây:

   1/ Tại sao bạn lại xin học bổng này?

   2/ Tại sao bạn nghĩ mình xứng đáng nhận được học bổng này?

4. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/9/2016.

Hồ sơ học bổng nộp dưới dạng pdf đính kèm (attachment) đến địa chỉ email: ductrantrung@gmail.com

        * Sau khi xem xét các hồ sơ học bổng, Ông Trần Trung Đức sẽ chọn ít nhất 06 sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính để trao tặng học bổng trị giá 500.000 đ/tháng, nhận liên tục 5 tháng trong học kỳ. Sau đó, sinh viên gửi báo cáo kết quả học tập đến nhà tài trợ, nếu sinh viên vẫn duy trì kết quả học tập đạt từ loại Khá trở lên, nhà tài trợ tiếp tục trao học bổng cho sinh viên đến khi tốt nghiệp ra trường. Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân mỗi 2 tuần/lần.

         P.CTSV thông báo đến sinh viên biết và thực hiện đúng tinh thần Thông báo này./.