Chuyên viên: Trần Thiện

Phụ trách công tác vay vốn tín dụng, cam kết trả nợ tín dụng đào tạo, tham mưu xác nhận thông tin sinh viên năm cuối: Khoa Nông nghiệp, Khoa Kinh tế- QTKD, Khoa LLCT.

Quản lý cơ sở dữ liệu về thông tin Hội Cựu sinh viên, Quỹ Khuyến học.

Quản lý và cập nhật thông tin (nội dung và hình ảnh) trên website của đơn vị.

* Phụ trách chính các công việc:

- Tổ chức Tuần SHCD HSSV đầu năm học.

- Tổ chức Đại hội văn thể cấp cơ sở, Đại hội văn thể cấp Trường (mảng Thể thao), Hội thao Quốc phòng, xây dựng kế hoạch tham gia các phong trào TDTT cấp khu vực và toàn quốc; tổ chức và quản lý các CLB Võ thuật, tổ chức các lớp học lái xe hạng A1 đối với HSSV.

- Công tác in ấn Giấy khen.

- Quản lí sinh viên ngoại trú trên địa bàn phường Đông Xuyên.

* Công tác Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

- Phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của SV và giới thiệu việc làm bán thời gian; công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, liên hệ địa điểm thực hành, kiến tập, thực tập.

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa NN-TNTN.