Thông báo về việc nhận tiền thưởng và giấy khen Hội thao Quốc phòng năm 2016

Phòng CTSV thông báo, sinh viên đạt giải trong Hội thao Quốc phòng năm 2016 đến phòng SV01 gặp trực tiếp anh Trần Thiện để nhận tiền thưởng và giấy khen.