Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Trọng

  • Học vị: Cử nhân Tin học
  • Email: nntrong@agu.edu.vn.
  • Điện thoại: 0949.309.899

Phụ trách công tác vay vốn tín dụng, cam kết trả nợ tín dụng đào tạo, tham mưu xác nhận thông tin sinh viên năm cuối: Khoa Sư phạm, Khoa KTCNMT, Khoa VHNT, Khoa Ngoại ngữ.

Quản lý sinh viên ngoại trú tại Phường Mỹ Bình. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá quản lý sinh viên (nam) nội trú.

* Phụ trách chính các công việc:

 - Quản lý cơ sở dữ liệu, cổng thông tin Đoàn Hội, công tác xác nhận đoàn viên.

 - Công tác thi đua khen thưởng của Đoàn viên, Hội viên.

 - Thực hiện các chế độ dành cho Bí thư, Lớp trưởng; Điểm danh họp hàng tháng.

- Phụ trách tổ chức các hoạt động: sinh hoạt hè, công trình phần việc thanh niên.

 - Phụ trách Thủ quỹ Đoàn trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, văn phòng phẩm của đơn vị.

- Quản lý dụng cụ lao động của sinh viên

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của  Khoa Kinh tế - QTKD (Cao đẳng; Đại học năm 3,4).