Danh sách đề nghị đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!