Chuyên viên: Thái Thị Thùy Dương

Phụ trách công tác tổng hợp và tham mưu xét các chế độ chính sách như trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, gia hạn học phí,…).

* Phụ trách chính các công việc:

- Tham mưu xét và cấp các nguồn học bổng tài trợ cho HSSV.

- Tư vấn sinh viên về thông tin học bổng và xây dựng dữ liệu chung về học bổng tài trợ của sinh viên toàn Trường.

- Chuẩn bị các khâu tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên toàn trường.

- Công tác quản lý sinh viên dân tộc: thực hiện các chế độ chính sách.

- Phụ trách công tác khen thưởng cho sinh viên dân tộc.

- Phụ trách khen thưởng cuối năm cho sinh viên toàn trường.

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa Luật & KHCT và Khoa KT-CN-MT.