Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ nước uống Giải Việt dã 26/3/2016

Phòng CTSV thông báo, sinh viên tham gia Giải Việt dã 26/3/2016 tại Tỉnh Đoàn liên hệ anh Trần Thiện (phòng SV01) để nhận tiền hỗ trợ nước uống.