Thông báo về việc tuyển dụng của Ngân hàng Đông Á

Bộ phận Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tuyển dụng chủa Ngân hàng Đông Á, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh.

2. Yêu cầu:

- Trình độ Cao đẳng các ngành Nông nghiệp.

- Trung thực, năng động.

3. Hình thức nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://tuyendung.dongabank.com.vn/guide