Liên hệ

Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học An Giang

Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TPLX, tỉnh An Giang

Văn phòng: 02966.256.565 - 1316

Bộ phận Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp: 02966.256.565 - 1319