Học bổng

Thông báo về việc xét giải thưởng KOVA năm 2020

            Giải thưởng KOVA do Tập đoàn sơn KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động xã hội tích cực hoặc có đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong xã hội.

            Chương trình 1: Học bổng KOVA–Hạng mục “Nghị lực” (10 triệu đồng/suất)

           Học bổng dành cho các sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi.

Thông báo về việc xét chọn học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 36/QPT-TT, ngày 25/5/2020 của Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tài trợ 22 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường. Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa xét chọn sinh viên nhận học bổng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Hessen năm học 2019-2020

Căn cứ Công văn số 1906/HTQT ngày 13/12/2019 của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) cho sinh viên nghèo, hiếu học của Trường. Nay, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên làm hồ sơ bổng Hessen, Đức năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

1. Giá trị học bổng: mỗi suất trị giá khoảng 6.000.000 đồng/SV.

2. Về tiêu chuẩn:

- Sinh viên DH18, DH19, DH20 có điểm trung bình học tập HKI năm học 2019-2020 từ 7.50 trở lên;

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021

Căn cứ Thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc xét chọn học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ 11 suất học bổng cho sinh viên nghèo, hiếu học của Trường. Nay, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên làm hồ sơ bổng Lawrence S.Ting, cụ thể như sau:

    1. Giá trị học bổng: mỗi suất trị giá 14.000.000 đồng/SV.

    2. Về tiêu chuẩn:

- Sinh viên DH18, DH19, DH20 có điểm trung bình học tập HKI năm học 2019-2020 từ 7.0 trở lên;

Thông báo về việc xét học bổng Doãn Tới năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông báo số 102/TB-HKH, ngày 25/9/2019 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai học bổng Quỹ học bổng Khuyến học Doãn Tới – An Giang năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2019, nội dung học bổng cụ thể như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG: sinh viên đại học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 31 CV/QHTSV của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.  Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.

2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đ/suất.

3. Điều kiện xét duyệt học bổng:

Công văn về việc xét học bổng Đạm Cà Mau Hạt Ngọc mùa vàng năm học 2019-2020

            Căn cứ Công văn số 89/QPT-VP của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc xét học bổng Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó và đạt thành tích tốt trong học tập, Trường Đại học An Giang thông báo đến Khoa Nông nghiệp – TNTN và Khoa Kinh tế - QTKD, nội dung học bổng cụ thể như sau:

I. Tiêu chí nhận học bổng:

1. Đối với sinh viên năm thứ nhất: đạt một hoặc cả hai điều kiện sau

Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Fuji năm học 2019-2020

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2019 - 2020, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (4.000.000 đ/suất) xét trao cho sinh viên khoa Nông nghiệp-TNTN. Nay, nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN xét bổ sung 13 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

1. Tiêu chuẩn:

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học kỹ thuật năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2019 – 2020 của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh An Giang. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Khoa NN-TNTN, KT-CN-MT, Công nghệ Thông tin, nội dung học bổng cụ thể như sau:

        1. Tiêu chuẩn:

Pages