Hỗ trợ Sinh viên

Phương pháp học tập

Khác với thời phổ thông, bậc đại học đòi hỏi cao về tính chủ động của sinh viên. Các bạn phải tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập cá nhân, thầy cô chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn phương pháp và gợi ý. Chính vì vậy, để không bị bỡ ngỡ và đạt được kết quả học tập tốt nhất, sinh viên cần tìm cho mình một số phương pháp học hiệu quả. Có thể kể đến: phương pháp học trên lớp, phương pháp học ở nhà, phương pháp đọc sách, phương pháp học ghi nhớ tốt, phương pháp học giải tỏa stress, kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra.