Thông báo

Thông báo về việc xét chọn học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm học 2017-2018

Căn cứ Thông báo của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang về việc xét chọn học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm học 2017-2018, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tài trợ thông qua Đài Phát thanh Tuyền hình An Giang cho Trường 10 suất học bổng xét trao cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trong tỉnh An Giang.

Nay Nhà trường yêu cầu các Khoa và Trường PT Thực hành Sư phạm xét chọn học sinh, sinh viên nhận học bổng trên, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển dụng Công ty USUCCESS (Đợt 2)

Căn cứ Công văn tuyển dụng nhân sự của Công ty USUCCESS - OE thuộc DONG DOI GROUP - OMEGA EDUCATION. Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp,  Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty USUCCESS, cụ thể như sau:

Thông báo về việc quyên góp sách, giáo trình cho sinh viên

Với mong muốn hỗ trợ phần nào khó khăn cho sinh viên, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia giữa các sinh viên, thông qua đó xây dựng tính nhân văn và kết nối các thế hệ sinh viên của Trường Đại học An Giang. Nay, Phòng Công tác Sinh viên tổ chức hoạt động “Quyên góp sách, giáo trình cho sinh viên”, cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp giấy xác nhận sinh viên nội trú, ngoại trú học kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”;

Căn cứ Công văn số 497/ĐHAG-CTSV ngày 20/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HKI năm học 2017-2018.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc nộp giấy xác nhận sinh viên nội trú, ngoại trú HKI năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Pages