Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Sinh viên có khiếu nại xin liên hệ phòng Công tác Sinh viên (SV4) gặp chị Dương để được giải quyết.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Câu lạc bộ Võ thuật của học sinh, sinh viên Phòng Công tác Sinh viên thông báo khai giảng Lớp Võ thuật Vovinam khóa mới, cụ thể như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Câu lạc bộ Võ thuật của học sinh, sinh viên Phòng Công tác Sinh viên thông báo khai giảng Lớp Võ cổ truyền Việt Nam khóa mới, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 212/CV-BTT, ngày 18/8/2014 của Báo Tuổi trẻ, Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến các Khoa về chương trình học bổng, cụ thể như sau: