Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hai bánh hạng A1 cho cán bộ giáo viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

Nhằm có biện pháp kịp thời hỗ trợ cho các sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong việc hưởng các chế độ chính sách, hỗ trợ học bổng,... Phòng Công tác Sinh viên thông báo:

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!