Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ ở Văn phòng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hai bánh hạng A1 cho cán bộ giáo viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

Sinh viên thuộc đối tượng được hưởng Trợ cấp Xã hội và Miễn, giảm học phí năm học 2014-2015 mà không có tên trong Danh sách đính kèm, xin liên hệ P.CTSV 4.