Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Căn cứ danh sách trúng tuyển Đội cờ đỏ năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học An Giang, Phòng Công tác Sinh viên thông báo họp Đội cờ đỏ, cụ thể như sau:

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hai bánh hạng A1 cho cán bộ giáo viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau: