Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc huy động sinh viên tham dự Lễ Tuyên thệ chiến sỹ mới của trung đoàn BB3, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Công ty CP TM DV Thiếu Nhi Mới, chủ sở hữu của thương hiệu tiNiWorld, chuyên về ngành giải trí của thiếu nhi tại Việt Nam, với các hoạt động kinh doanh khác nhau, bao gồm: trung tâm Giáo-Trí tiNiWorld, mô hình giải trí dành cho giới trẻ T-CLB, phân phối đồ chơi trẻ em, chuỗi cửa hàng bán lẻ . tiNiWorld là trung tâm giáo trí đầu tiên tại Việt Nam, một mô hình trong đó kết hợp các hoạt động giải trí và giáo dục, tập trung vào trẻ em lứa tuổi 0-12. Tháng 12/2015, tiNiWorld sẽ khai trương chi nhánh tại Trung tâm Thương mại Vincom An Giang.

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về Ngày hội tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Công ty CP TM DV Thiếu Nhi Mới, nội dung cụ thể như sau: