Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Phòng Công tác Sinh viên cung cấp các Quyết định sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội; mẫu DSSV nhận học bổng khuyến khích học tập; mẫu DSSV nhận trợ cấp xã hội  học kỳ I năm học 2014-2015. Đề nghị Ban Cán sự các lớp liên hệ văn thư Khoa để lập danh sách và hoàn thành các thủ tục nhận học bổng, trợ cấp xã hội HKI năm học 2014-2015.

Sau khi trải qua vòng phỏng vấn trực tiếp 48 sinh viên nộp hồ sơ xét Học bổng Happel do Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ vào ngày 13/3/2015 và được Hội đồng học bổng thông qua tại Quảng Bình vào ngày 23/3/2015, Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách 25 sinh viên được xét cấp Học bổng Happel năm học 2014-2015 (vui lòng xem file đính kèm).

Với mong muốn tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; từ đó kịp thời giới thiệu những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Đồng thời, việc cung cấp các thông tin sau đây sẽ giúp nhà trường xây dựng hệ thống dữ liệu về các thế hệ sinh viên của Trường Đại học An Giang. Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thực hiện cung cấp thông tin đối với các sinh viên năm cuối, cụ thể như sau:

Căn cứ thỏa thuận hợp tác và tài trợ học bổng dành cho sinh viên giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CN An Giang) và Trường Đại học An Giang;          

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm điều kiện đăng ký và sử dụng thẻ ngân hàng ATM, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CN An Giang) tổ chức chương trình hỗ trợ mở thẻ miễn phí dành cho sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên thông báo nội dung cụ thể như sau: