Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hai bánh hạng A1 cho cán bộ giáo viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên phục vụ quán ăn, nội dung cụ thể như sau:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký mua Sổ đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên khóa mới, nội dung cụ thể như sau: