Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Chương trình Học bổng Happel (HSPO) do Viện Happel, đứng đầu là Tiến sĩ Otto Happel, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ cho Trường Đại học An Giang 25 suất/năm (30 EUR/tháng/suất) và nhận liên tục 10 tháng trong năm học. Chương trình Học bổng Happel mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên sinh viên vùng sâu, vùng xa, sinh viên là con em dân tộc có điều kiện tiếp cận với giáo dục đại học. Học bổng được trao với mục đích góp phần phát triển các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn và hỗ trợ giảm nghèo thông qua giáo dục.

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-ĐHAG ngày 03/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2014-2015;

Nhằm góp phần tạo không khí trang trọng và hiệu quả cho buổi Lễ Khai giảng năm học 2014-2015, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia vào Đội khánh tiết phục vụ Lễ Khai giảng, nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 465/PBHC-TT&TT ngày 05/9/2014 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc xét trao 01 suất học bổng Vinh danh (20.000.000đ/suất/năm học) và 15 suất học bổng khuyến khích (5.000.000đ/suất/năm) cho sinh viên của Trường Đại học An Giang năm học 2014-2015. Nay nhà trường yêu cầu các Khoa xét bổ sung 10 suất học bổng khuyến khích (ngoài danh sách nhà trường đính kèm), cụ thể như sau: