Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Căn cứ Thông báo về việc xét duyệt và trao tặng học bổng “Quỹ Khuyến học SBG” năm học 2015-2016 của Hiệp hội doanh nghiệp Singapore;

Nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các sinh viên học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, Trường Đại học An Giang thông báo đến sinh viên, nội dung học bổng cụ thể như sau:

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2015 - 2016, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (mỗi suất ba triệu đồng) xét trao cho sinh viên Khoa Nông nghiệp - TNTN. Nay nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp - TNTN xét bổ sung 13 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).